Aktuality
 


Předpokládám, že víte, že se v roce 2017 uskutečnila historicky první borovanská farní dovolená. Konala se v malé vesničce Travná v Rychlebských horách. Protože se nám tam moc líbilo, vyrazili jsme do Travné i letos. A to v týdnu od 9. do 15. července. Datum zní pěkně letně, ale počasí moc letní nebylo a tak nás občas trochu potrápilo deštěm...

Opravy

08.06.2018

V současné době probíhají opravy krovů na faře a začíná se s opravami farního bytu. Všem brigádníkům a dárcům velké Pán Bůh zaplať!

Rádi bychom pozvali všechny děti a mladé na DĚTSKÉ NEDĚLNÍ SPOLČO, které se schází po mši sv. v klubovně nahoře!

V pátek po skončení mše sv. je příležitost k setkání na faře

Rio de Boro

21.09.2017

Máte-li chuť si s námi zahrát a zazpívat např. při dětských mších sv., přijďte rádi Vás uvidíme:) Více informací u Lukáše a Ríši tel. 776152604