Aktuality
 


Opravy

15.04.2019

V současné době probíhají opravy krovů na faře a čeká nás úklid po stěhování bytu. Všem brigádníkům a dárcům velké Pán Bůh zaplať!

V noci ze 29. na 30. března 2019 se vydalo cca 26 poutníků na 40 km dlouhou Křížovou cestu z Borovan na Dobrou Vodu u Nových Hradů

V červnu 2019 přistoupí děti k 1. sv. přijímání. Příprava probíhá každý čtvrtek na faře v 17:30. Více informací u p. Ludmily Tröstlové tel.731 402 832.

Rádi bychom pozvali všechny děti a mladé na DĚTSKÉ NEDĚLNÍ SPOLČO, které se schází po mši sv. v malé klubovně!

V pátek po skončení mše sv. je příležitost k setkání na faře

Rio de Boro

21.09.2017

Máte-li chuť si s námi zahrát a zazpívat např. při dětských mších sv., přijďte rádi Vás uvidíme:) Více informací u Lukáše a Ríši tel. 776152604