Aktuality
 


V červnu 2019 přistoupí děti k 1. sv. přijímání. Příprava probíhá každý čtvrtek na faře v 16:30. Více informací u p. Ludmily Tröstlové tel.731 402 832.

Opravy

08.06.2018

V současné době probíhají opravy krovů na faře a začíná se s opravami farního bytu. Všem brigádníkům a dárcům velké Pán Bůh zaplať!

Rádi bychom pozvali všechny děti a mladé na DĚTSKÉ NEDĚLNÍ SPOLČO, které se schází po mši sv. v malé klubovně!

V pátek po skončení mše sv. je příležitost k setkání na faře

Rio de Boro

21.09.2017

Máte-li chuť si s námi zahrát a zazpívat např. při dětských mších sv., přijďte rádi Vás uvidíme:) Více informací u Lukáše a Ríši tel. 776152604