Aktuality
 


V postní době se v Borovanech konají pobožnosti Křížové cesty v pátek přede mší svatou a v neděli obvykle po mši sv.

V pátek po skončení mše sv. v 17:00 je příležitost k setkání na faře

Rio de Boro

21.09.2017

Máte-li chuť si s námi zahrát a zazpívat např. při dětských mších sv., přijďte rádi Vás uvidíme:) Více informací u Lukáše a Ríši tel. 776152604