Aktuality
 


Opravy

30.09.2019

Současně s opravou "nového" bytu proběhly i menší úpravy ve vytápění kluboven. Jsou ukončeny opravy chodby v patře kláštera, díky ochotným farníkům je chodba i krásně vybílena. Přivítáme každou pomoc s úklidem a provozními opravami na faře. Hlaste se u pana kostelníka.

V noci ze 29. na 30. března 2019 se vydalo cca 26 poutníků na 40 km dlouhou Křížovou cestu z Borovan na Dobrou Vodu u Nových Hradů

Rádi bychom pozvali všechny děti a mladé na DĚTSKÉ NEDĚLNÍ SPOLČO, které se schází po mši sv. v malé klubovně!

V pátek po skončení mše sv. je příležitost k setkání na faře

Rio de Boro

21.09.2017

Máte-li chuť si s námi zahrát a zazpívat např. při dětských mších sv., přijďte rádi Vás uvidíme:) Více informací u Lukáše a Ríši tel. 776152604