Už proběhlo


Prázdniny v klášteře

Koncem srpna mohly děti strávit jeden den v našem klášteře. Čekalo je náročné putování za borovanskými památkami svatých, dozvěděli se něco málo o řeholním životě a mohli si vyrobit růženec nebo jeden z křesťanských symbolů. Jak nám přálo počasí napoví fotky:


Dad's day

Z pátka 21. června 2019 na sobotu se uskutečnil historicky první Dad's day na faře. Respektive šlo spíše o půldenní průkopnickou akci. 9 nejodvážnějších borovanských dětí a jejich tátové se vydali na faru jako na tzv. Apaluchu z filmu S tebou mě baví svět. Přežili všichni ve zdraví. Přesto i v poměrně krátkém komorním pobytu nebylo o zážitky nouze. Například si někteří vyzkoušeli marnost snahy dostat se z uzamčené fary...


Extrémní Křížová Cesta 2019

V noci ze 29. na 30. března 2019 se vydalo cca 26 poutníků na 40 km dlouhou Křížovou cestu z Borovan na Dobrou Vodu u Nových Hradů. Náročnou, extrémní cestu ušli v rozmezí 8 až 12 hodin pod ochranou Panny Marie Karmelské. Nezbývá než jim tuto pomoc popřát i na další jejich cesty a těšit se, že se za námi zas někdy rádi podívají. Z jejich postřehů vybíráme:

Přednáška Hany Lipovské

Kdy budeme mít německé mzdy? Termín je zatím ve hvězdách, ale dozvěděli jsme se mnoho o ekonomii. Na své si přišli laici, ale i hlavy studované. Ekonomie není pouze o politice, číslech ale především o hodnotách společnosti a především o těch našich vlastních.

Maškarní 2019

Tentokrát na téma biblické - Noemova archa.

Občerstvení na faře

Jako farnost jsme se zapojili do akcí města: Hody s plody a Advent začíná. Ve velkém sále - klášterní jídelně byla příležitost k neformálnímu setkání a ochutnání klášterních specialit.

Farní dovolena

2018

Předpokládám, že víte, že se v roce 2017 uskutečnila historicky první borovanská farní dovolená. Konala se v malé vesničce Travná v Rychlebských horách. Protože se nám tam moc líbilo, vyrazili jsme do Travné i letos. A to v týdnu od 9. do 15. července. Datum zní pěkně letně, ale počasí moc letní nebylo a tak nás občas trochu potrápilo deštěm a chladem. Ale nám to nevadilo. I tak jsme podnikali neustálé výlety jak do Polska, tak po Čechách. Navštívili jsme Národní park stolových hor, poutní místo Wambeřice, Paczkow, naší oblíbenou Borůvkovou horu, kde si děti nasbíraly borůvky a posléze si připravily krásný ovocný dort. Zavítali jsme také na zámek do Javorníku, do jeskyní Na Špičáku, do Zlatých dolů a v neposlední řadě do nádherného poutního místa Zlaté hory, kde jsme se plně zapojili do bohoslužby. Sloužením jak u oltáře, tak na kůru. Farní dovolená však není pouze o výletech a neustálém cestování. Našli jsme si čas i na vyčištění potoka v Travné, kam se děti chodily velmi rády osvěžit. Na společné hry na hřištích i v jídelně, na společnou přípravu a konzumaci jídla, na společnou bohoslužbu v krásném kostele v Travné, apod. Milým zpestřením pro nás byli mladí polští poutníci, kteří šli pěšky z Polska do Santiaga de Compostely a jeden večer a noc strávili s námi. Zážitků jsme za ten týden nasbírali celou řadu, a protože se všichni účastníci vyslovili pro opakování farní dovolené, bude se příští rok konat "Farní dovolená v Travné od 12. do 18. 8. 2019". My vás na ní srdečně zveme a budeme rádi, když se k nám přidáte. 


Noc kostelů 2019

Přes poměrně bohatý program, byla účast spíše komorní. Kdo přišel, zklamán snad neodešel.

Maškarní 2018

Maškarním plesem nás provázeli postavy z pohádky Anděl Páně 2. A tak nechyběli ani úkoly spojené s červeným jablíčkem:)


Starý svitek nalezen!

V pátek 17. listopadu se borovanská fara změnila v území Palestiny, kam se odvážné děti vydaly
hledat starý svitek. I přes narychlo naplánovanou akci bez větší propagace se na faře sešly celkem 2 pátrací skupiny, nejmladší děti šly v doprovodu rodičů. Všem malým i velkým badatelům se podařilo zdolat pevnost Masadu, přejít propast v Judském pohoří (na farní zahradě), projít města Kafarnaum, Betánie, pohoří Karmel a dostat se až do Alexandrie. Během pátrání si museli obstarávat obživu například lovem ryb v Tiberiadském jezeře, zhotovit si svítilnu do temných prostor apod. Nakonec se všichni dostali až do jedné z jeskyní v Kumránu, kde se jim podařilo objevit tři části starého svitku. Netušili však, že je čeká nejtěžší úkol, přeložit a přepsat text do svého mateřského jazyka. Byla to práce nelehká, ale badatelskému týmu se zdařila. Nalezený text zní: "Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad." Sír 6,14. Přejeme všem, aby sami takovými poklady byli pro druhé.

červenec 2017 Farní dovolená

Ti nejodvážnější a stateční nejen z borovanské farnosti s radostí přijali nabídku našeho borovanského pana faráře Ondřeje Urbisze a vyrazili přes takřka celou Českou republiku na snad historicky první letní farní dovolenou v Travné v Rychlebských horách. Počasí nám přálo. Krásná historická fara i s rozlehlým areálem byla balzámem pro oko a vítanou příležitostí pro sportovní aktivity nejen dětí. Snad nikdo z nás nezapomene nádherný zvuk varhan z místního kostela, který nás provázel takřka od svítání až do večera. Ne vždy má 300 metrů stejnou délku, ale i Ti nemenší z nás zdolali za necelý týden Borůvkovou horu, Špičák, Čertovy Kazatelny i s Nýznerovskými vodopády, navštívili Králíky, Bílou Vodu, lázně v Jeseníku, Klodzko a Nysu v Polsku. Zkrátka, kdo neviděl, nezažil a neslyšel, neuvěří...