Už proběhlo

Maškarní 2018

Maškarním plesem nás provázeli postavy z pohádky Anděl Páně 2. A tak nechyběli ani úkoly spojené s červeným jablíčkem:)


Starý svitek nalezen!

V pátek 17. listopadu se borovanská fara změnila v území Palestiny, kam se odvážné děti vydaly
hledat starý svitek. I přes narychlo naplánovanou akci bez větší propagace se na faře sešly celkem 2 pátrací skupiny, nejmladší děti šly v doprovodu rodičů. Všem malým i velkým badatelům se podařilo zdolat pevnost Masadu, přejít propast v Judském pohoří (na farní zahradě), projít města Kafarnaum, Betánie, pohoří Karmel a dostat se až do Alexandrie. Během pátrání si museli obstarávat obživu například lovem ryb v Tiberiadském jezeře, zhotovit si svítilnu do temných prostor apod. Nakonec se všichni dostali až do jedné z jeskyní v Kumránu, kde se jim podařilo objevit tři části starého svitku. Netušili však, že je čeká nejtěžší úkol, přeložit a přepsat text do svého mateřského jazyka. Byla to práce nelehká, ale badatelskému týmu se zdařila. Nalezený text zní: "Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad." Sír 6,14. Přejeme všem, aby sami takovými poklady byli pro druhé.

Badatelská práce a hledání starého svitku

červenec 2017 Farní dovolená

Ti nejodvážnější a stateční nejen z borovanské farnosti s radostí přijali nabídku našeho borovanského pana faráře Ondřeje Urbisze a vyrazili přes takřka celou Českou republiku na snad historicky první letní farní dovolenou v Travné v Rychlebských horách. Počasí nám přálo. Krásná historická fara i s rozlehlým areálem byla balzámem pro oko a vítanou příležitostí pro sportovní aktivity nejen dětí. Snad nikdo z nás nezapomene nádherný zvuk varhan z místního kostela, který nás provázel takřka od svítání až do večera. Ne vždy má 300 metrů stejnou délku, ale i Ti nemenší z nás zdolali za necelý týden Borůvkovou horu, Špičák, Čertovy Kazatelny i s Nýznerovskými vodopády, navštívili Králíky, Bílou Vodu, lázně v Jeseníku, Klodzko a Nysu v Polsku. Zkrátka, kdo neviděl, nezažil a neslyšel, neuvěří...