Říjen  2018

30. ne 8.00 za žijící i zemřelé z naších farnosti
2. út 18.00 za Jana Anderleho
4. čt 18.00 za Boží požehnání a posilu Ducha sv.
5. pá18.00 za Růženu a Jaroslava Štojdlovy
6. so 18.00 na dobrý úmysl ("Pečovatelka")
7. ne 8.00 za žijící i zemřelé z naších farnosti
9. út 18.00 za Ivo Šimka a rodiče z obojí strany
11. čt 18.00 za Rudolfa Mikoláše a rodiče
12. pá18.00 za zemřelé z rodin Podlahů a Pumprů
13. so 18.00 za misie ("Pečovatelka")
14. ne 11.00 za žijící i zemřelé z naších farnosti
16. út 18.00 za Josefa Tomáška , manželku a syna
18. čt 18.00 za Boží požehnání a poděkování za dar života
19. pá18.00 za Petra z Lindy - zakladatele kláštera
20. so 18.00 za Jana Votrubu, manželku, syna, rodinu Mejdrechů  a přátele ("Pečovatelka")
21. ne 8.00 za žijící i zemřelé z naších farnosti
23. út 18.00 na dobrý úmysl a duše v očistci
25. čt 18.00 za Kateřinu Březinovou, manžela, rodiče a sourozence
26. pá18.00 za Josefa Koubu, manželku a vnuka Pepu
27. so 18.00 za Jiřinu Kadlečkovou ("Pečovatelka")
28. ne 8.00 za žijící i zemřelé z naších farnosti