Společenství a subjekty na faře


Vincentské společenství

Společenství v Borovanech se schází jedenkrá za 14 dní vždy v úterý na faře ve velké klubovně. Společenství je pořadatelem poutí například na Lomec u Vodňan, 2x do roka hrátek pro důchodce v KD Borovany a charitativní sbírky.

Svatý Vincent de Paul žil v letech 1581 - 1660. Původem byl z francouzského venkova a zemřel v Paříži. Stal se zakladatelem Misijní společnosti svatého Vincenta de Paul a Dcer křesťanské lásky. Odkaz jeho života vedl k založení mnoha dalších misijně - charitativních společenství, která vytvářejí Vincentskou rodinu. Je zakladatelem organizované a moderní charity. Společenství
pomáhá jednotlivcům i skupinám v sociální, zdravotní, ekonomické, ale i duchovní a morální oblasti.

Chrámový sbor

Zkoušky probíhají v neděli v 18:00 v ZUŠ Borovany dle nedělních ohlášek.

Rio de Boro - schola

Skupinka hudebně nadaných mladších i starších farníků se schází příležitostně k nacvičení písní na převážně dětské mše sv. za doprovodu kláves, flétny, klarinetu, houslí, baskytary ... Více informací u Lukáše Malíka a Richarda Ochozky tel. 776152604.

Středoevropské vinné sklepy