Duchovní sloužící ve farnosti

Historie duchovních sloužících ve farnosti


 • P. Patricius Schwingenschlägl - řeholník zrušeného kláštera 1786-1804
 • P. Jan Josef Czarda 1804 - 1806
 • P. Tomáš Svoboda 1806 - 1816
 • P. Josef Hrdlička 1816 - 1821
 • P. Karel Schmid 1822 - 1844
 • P. Josef Bitzan 1845 - 1851
 • P. Jan Šebele 1851 - 1860
 • P. Jan Špitálský 1860 - 1879
 • P. Jan Šinko 1879 - 1899
 • P. Ant. Lankmajer 1900 - 1907
 • Msgre. Václav Šílený 1907 - 1944
 • P. Jan Sukdol 1.9.1918 - kaplan, farářem od 1. 9. 1945 - 22.8.1953, kdy byl zatčen (od 12/1948 děkanem) 
 • Mon. František Votruba, farní víkář 1. 11. 1945 - 30. 11. 1945
 • P. Antonín Sedláček, administrátor 1. 9. 1953 - 31. 8. 1957
 • P. Ferdinand Klíma, administrátor 1. 2. 1958 - 31. 12. 1998
 • P. Ferdinand Klíma, výpomocný duchovní 1. 1. 1999 - 30. 6. 1999
 • P. Petr Plášil, administrátor 1. 1. 1999 - 30. 6. 2011
 • P. Ivo Prokop, administrátor 1. 7. 2011 - 13. 8. 2016
 • Ing. Pavel Poláček, trvalý jáhen - ustanovený ke službě 1. 9. 2014 - dosud
 • P. Ondřej Urbisz, administrátor 14. 8. 2016 - dosud
 • Prof. Tomáš Machula, trvalý jáhen - ustanovený ke službě 16. 7. 2022 - dosud