Služby

Křest

S radostí vítám Váš zájem o křest Vašeho dítěte.

Než přijdete na farní úřad požádat o křest, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

V naši farnosti se křtí děti, kterých rodiče mají trvalé bydliště na území naší farnosti.

Rodiče, kteří mají trvalé bydliště v jiné farnosti a chtějí pokřtít dítě v našem kostele jsou povinní tuto událost nahlásit farnímu úřadu v místě svého bydliště a až potom s písemným potvrzením příslušného farního úřadu se přihlásí k nám.

Funkci kmotra (kmotry) může plnit pouze osoba starší 16 let pokřtěná v římskokatolické církvi.

Osoby starší 14 let, které mají zájem o svůj křest se osobně přihlásí na našem úřadě. Je třeba počítat, že příprava ke křtu dospělých trvá přibližně 1 rok.

Sňatek

Svátost manželství se v našem kostele uděluje těm snoubencům, z nichž alespoň jedna osoba trvale bydlí na území naší farnosti.

V případě, že ani jeden ze snoubenců nebydlí v naší farnosti, a přesto hodlají uzavřít manželství v našem kostele, se musí nejdříve přihlásit u faráře jednoho ze snoubenců s žádostí o povolení (licence) na sňatek mimo svou farnost.

Alespoň jeden ze snoubenců by měl být věřící a pokřtěn v katolické církvi.

Kandidáti k uzavření církevního sňatku musí svůj záměr osobně nahlásit zdejšímu faráři nejméně 3 měsíce předem.

Svatební obřad se může konat při mši svaté anebo beze mše spojený s bohoslužbou slova.

Pohřeb

    Po smrti blízké osoby, prosíme, obraťte se na pohřební ústav a místního faráře, abyste s ním stanovili datum, hodinu a formu pohřebního obřadu.

Pohřební obřad se koná v kostele.

Po církevních obřadech v kostele může být tělo zemřelých uloženo na hřbitově anebo určeno ke zpopelnění.

Lze také domluvit obřad uložení urny do hrobu na hřbitově.

Církevní obřady jsou určeny pro ty, kteří byli pokřtěni v katolické církvi a formálním aktem z ní nikdy nevystoupili

Mše svatá zádušní po domluvě s farářem může byt odsloužena i v pozdějším terminu.