Plebanie r. 1339, matriky od r. 1665. Bývalý klášterní kostel Navštívení Panny Marie založen r. 1455 Petrem z Lindy na místě původního farního kostela. Kostel upraven r. 1466 - poté stavba kláštera. Po zrušení kláštera r. 1785 se stal farním kostelem. Kaple Panny Marie Karmelské z r. 1750. Borovanský vikariát existoval jen v letech 1785 - 1789.

Pouť na svátek Panny Marie Karmelské, zpravidla 2. neděle v červenci

Přifařené obce:

Borovany - Dvorec
Borovany - Hluboká u Borovan
Borovany - Vrcov
Ostrolovský Újezd