Opravy

15.04.2019

V současné době probíhají opravy krovů na faře a čeká nás úklid po stěhování bytu. Všem brigádníkům a dárcům velké Pán Bůh zaplať!