Opravy

08.06.2018

V současné době probíhají opravy krovů na faře a začíná se s opravami farního bytu. Všem brigádníkům a dárcům velké Pán Bůh zaplať!