Opravy

29.11.2019

Pokračují opravy krovů nad chodbou. A díky finanční podpoře města bylo zahájeno restaurování dvou obrazů - sv. Františka a Immaculaty.

Současně s opravou "nového" bytu proběhly i menší úpravy ve vytápění kluboven. Jsou ukončeny opravy chodby v patře kláštera, díky ochotným farníkům je chodba i krásně vybílena. Přivítáme každou pomoc s úklidem a provozními opravami na faře. Hlaste se u pana kostelníka.

Všem brigádníkům a dárcům velké Pán Bůh zaplať!