Chrám navštívení Panny Marie v Borovanech

 V roce 1455 založil v Borovanech klášter bohatý českobudějovický kupec a měšťan Petr z Lindy

Roku 1452 zemřel Petrovi z Lindy jeho jediný dědic, syn Martin. Petr se rozhodl veškerý svůj majetek věnovat řádu augustiniánů a v roce 1455 založil v Borovanech klášter.

Nejvýznamnější z proboštů kláštera byl Augustin Dubenský, který zde půsovil v letech 1738 - 1774. Byl iniciátorem stavby Škapulířové kaple (1748), barokizace kostelního presbytáře, nové krypty a generální opravy kostela (1750). Vrcholným jeho počinem byla stavba nové prelatury v letech 1765 - 1768. Klášter byl v roce 1785 zrušen císařem Josefem II.

V letech 2005 - 2010 prodělal zámek generální
opravu a byla v něm umístěna městská knihovna, infocentrum a výstavní
prostory, kavárna a instalována prohlídková trasa, která prochází i dalšími
budovami bývalého klášterního areálu.

Více informací naleznete na www: https://www.borovansko.cz/

Fotogalerie