Svátost smíření

Neděle od 7:40

Úterý od 17:40

Pátek od 16:15

1. sobota v měsíci od 8:15 (kdy je mše sv. v 9:00)