Svátost smíření

V neděli přede mší sv. dle možností

Středa od 17:45 a po mši sv.