SYNOD

Sestry a bratři,

papež František nás vyzývá, abychom vykročili na synodální cestu. Co to znamená? -

Být spolu, mluvit spolu, vzájemně si naslouchat a společně vytvářet Boží království pro všechny lidi a tak šířit evangelium. Jsme k tomu vyzývání úplně všichni jako podílníci na všeobecném kněžství církve . Ústy každého z nás chce promluvit Duch svatý. Dejme se mu k dispozici!

Církev k tomu vydala instrukce, v nichž jsou také hlavní okruhy otázek, o kterých bychom měli uvažovat, myšlenky sdělovat druhým, zároveň soustředěně jim naslouchat a povzbuzovat se k postupu po společné synodální cestě.

Jak umožnit a uskutečnit toto vyjití v naší farnosti? Tak, že se všichni zapojíme do dále popsaného postupu v následujících třech měsících.

- Postupně budou ve třech krocích zveřejněna témata otázek, o kterých bychom měli uvažovat, promodlovat je, sdělovat si je , naslouchat a společně rozlišovat.

- Okruhy témat - "odstínů synodality" budou zveřejněny v neděli jako součást ohlášek, budou ke stažení na webových stránkách farnosti - farnostborovany.cz - a budou také dostupné v papírové podobě při mši svaté. Zároveň bude také eventuálně upřesněn

termín a místo diskusního setkání k těmto tématům - cca za deset dnů po vyhlášení

( v pátek podvečer od 18 ti hodin v klubovnách pod farou).

- Během tohoto času je třeba otázky pročíst, promyslet a udělat si to nich heslovité poznámky (odpovědi na papírových formulářích, získaných v kostele nebo stažených z webu). Pokud nebude stačit prostor mezi otázkami, použijte rubovou stranu listů.

- Ti , kdo se nebudou moci zúčastnit osobních setkání, by měli své poznámky vepsané do dotazníků vhodit do synodální schránky při vstupu do kostela. Nebo je zaslat mailem na adresu : synodborovany@centrum.cz, či jinak sdělit nebo předat koordinátorovi , kterým je Jana Oesterreicher, tel 775324993. Na ni je možné se obracet s dotazy a podněty k synodální cestě.

- Během času příprav se mohou domluvit a setkat i menší skupinky a výstupy ze svých diskuzí předat koordinátorovi do termínu ohlášeného farního setkání.

- Koordinátor pak sumarizuje odpovědi ze všech diskusních setkání a předá je diecéznímu koordinátorovi, kterým je P. Ivo Prokop.

- Předpokládané termíny projednávání témat - odstínů synodality :

( vyhlášení - projednání na setkání ) 7. listopadu - 19. listopadu 2021

28. listopadu - 10. prosince 2021

9. ledna - 21. ledna 2022

Diskusemi k nabídnutým tématům by neměl celý proces skončit. To , co si uvědomíme a vzájemně sdělíme, by mělo sloužit k tomu, abychom na základě těchto zkušeností dál postupovali po společné synodální cestě k větší pravdivosti a službě druhým - všem ostatním.

Ať se nám to s posilou Ducha svatého podaří !

Vložte svůj text...