Kostely

Kostel sv. Vavřince

Obec se připomíná k r. 1291, v jižní části stával hrad, který zanikl.Plebanie se připomíná k r. 1359, matriky od r. 1672. Kostel raně gotický z doby po r. 1300, věž přistavěna r. 1782. V 1. pol. 19. stol. obnoven a 23.8.1846 znovu konsekrován.

Významný farář: František Kroiher (1915 - 1948), senátor, představitel katolických reformních snah po I. sv. válce.