Mše sv.

Mše sv. říjen 2018

30. ne 9.30 za Vojtěcha a Marii Kuthanovy, za Karla Davida, jeho bratra Václava a jejich rodiče
3. st 18.00 nebude
7. ne 9.30 za Františku Monšpíglovou, její rodiče a sourozence
10. st 18.00 na dobrý úmysl
14. ne 9.30 za Štěpána a Marii Mejtovy, bratra Františka, jeho manželku Libušku a oboje rodiče, za rodinu Adamíků a Růženku Šimkovských, za Stanislava Beniška, Růženu Štefkovou a Helenku Holinkovou
17. st 18.00 na dobrý úmysl
21. ne 9.30 za živé a zemřelé členy rodiny Karla Benedy, Jana Pousku a otce Maxmiliána
24. st 18.00bohoslužba slova
28. ne 9.30 za Josefa Monšpígla, manželku Marii, jejich rodiče a sourozence