Svátost smíření

2. a 4. středa v měsíci od 16:15

V neděli, kdy je mše sv. od 10:45 a po mši sv.