Mše sv.

Mše sv. v červenci

2. ne 11.00 za Františku Vlkovou a celý rod Vlků

9. ne 11.00 bohoslužba slova

12. st 16.30 na dobrý úmysl

16. ne 11.00 za Marii Šírkovou a její rodiče

23. ne 11.00 bohoslužba slova

26. st 16.30 na dobrý úmysl

29. so 19.15 za Ladislava Koubu a jeho rodiče

Mše sv. v srpnu

6. ne 11.00 bohoslužba slova

9. st 16.30 na dobrý úmysl

13. ne 11.00 za Karla a Vlastu Fraňkovy a zemřelé z rodiny Fraňků

20. ne 11.00 bohoslužba slova

23. st 16.30 na dobrý úmysl

27. ne 11.00 Pouť - sv. Bartoloměje

3. ne 11.00 bohoslužba slova