Pobožnost křížové cesty

13.02.2018

V postní době se v Borovanech konají pobožnosti Křížové cesty v pátek přede mší svatou a v neděli obvykle po mši sv.

Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni některou z pobožností vést, aby se přihlásili v sakristii.