Advent a Vánoce - program 2020

18.11.2020

Tento program se může změnit podle aktuální covidové situace! Prosíme případné účastníky, aby dodržovali veškerá hygienická opatření.


1. neděle adventní 29. listopadu od 8.00 hod. - zahájení adventu se žehnáním adventních věnců

Čtvrtek 3., 10. a 17. prosince od 6.45 hod. - roráty - mše se zpěvem staročeských rorátů

Ve středu 23. prosince od 17.00-19.00 a ve čtvrtek 24. prosince od 9.00-11.00 bude ve Škapulířové kapli hořet Betlémské světlo, které si budete moci odnést domů pomocí vlastní svíčky/lampičky.

Čtvrtek 24. prosince od 24.00 hod. - půlnoční mše sv. s koledami a pastorelami

Pátek 25. prosince od 11.00 hod. - mše na Boží hod vánoční.
Od 14.00 do 16.00 možnost prohlídky kostela a jesliček

Sobota 26. prosince od 8.00 hod. - mše o svátku sv. Štěpána

Neděle 27. prosince od 8.00 hod mše - při mši o svátku Svaté rodiny žehnání manželským párům a obnova svatebních slibů a zároveň o svátku sv. Jana apoštola a evangelisty od 17.00 hod. - tradiční žehnání vína v klášterních sklepích

Čtvrtek 31. prosince od 15.00 hod. - děkovná mše sv. za uplynulý rok, Te Deum a svátostné požehnání

Pátek 1. ledna 2020 od 8.00 hod. - novoroční mše o slavnosti Matky Boží Panny Marie

Neděle 3. ledna od 8.00 hod. - mše o slavnosti Zjevení Páně (sv. Tří králů), při níž budeme světit vodu, křídu a kadidlo.

Neděle 10. ledna od 8.00 hod. - mše o svátku Křtu Páně - zakončení doby vánoční

Poznámka: "Půlnoční" bude též v Ledenicích a to 24. prosince od 22.00 hod., v Jílovicích od 20.00 hod. a v Mladošovicích již od 15.30 hod. (ta bude určena především pro rodiny s dětmi)